Thể lệ chương trình BẠN THÂN PALTAL

 1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua hàng tại PALTAL.com.vn
 2. Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá, không kèm các chương trình ưu đãi khác.
 3. Quy định chương trình:
  + Người tham gia chương trình giới thiệu BẠN THÂN PALTAL, cần đăng ký và được xác nhận tại ĐÂY. Sau khi đăng ký thành công, có thể giới thiệu trực tiếp hoặc dùng liên kết được cấp, để giới thiệu cho nhiều Bạn bè, Người thân..v.v…Bạn bè, Người thân được giới thiệu lúc này, được định nghĩa là “Người được giới thiệu” và thỏa điều kiện: chưa từng mua hàng tại PALTAL Online – được định nghĩa là người có Số điện thoại và Địa chỉ giao hàng chưa từng sử dụng để mua hàng trước đây.

  + Người được giới thiệu thỏa điều kiện lúc này được mua ưu đãi với Nội dung “Bạn Thân PALTAL – Tặng 100% cho sản phẩm thứ hai” trong đơn hàng đầu tiên tại PALTAL.com.vn
  Cụ thể: Sản phẩm thứ nhất người được giới thiệu mua và thanh toán 100% giá trị sản phẩm; Sản phẩm thứ hai được ưu đãi 100% là sản phẩm có giá bằng hoặc thấp hơn sản phẩm thứ nhất, trong cùng một đơn hàng.

  + Sau khi đơn hàng của Người được giới thiệu được giao và thanh toán thành công, Người giới thiệu ban đầu sẽ được một (01) suất mua ưu đãi, có cùng nội dung ưu đãi “Bạn Thân PALTAL – Tặng 100% cho sản phẩm thứ hai”. Thời gian sử dụng suất mua ưu đãi này không quá 120 ngày kể từ ngày giao hàng thành công cho Người được giới thiệu.

  + Một người giới thiệu, có thể giới thiệu cho NHIỀU Bạn bè, Người thân để nhiều suất mua Ưu đãi. Số lượng giới thiệu không giới hạn.

  + Sản phẩm áp dụng theo danh sách quy định, Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung có quyền thay đổi danh sách sản phẩm bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.

 4. Quy định khác: Trường hợp phát sinh nằm ngoài Thể lệ chương trình, quyết định của Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung là quyết định cuối cùng.

Các Bước Tham Gia chương trình BẠN THÂN PALTAL:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Hỗ trợ & liên hệ Tư vấn viên:

Tổng đài: 1900.63.63.09
Hotline: 0928.888.858 - 0944.85.1818