Thể lệ chương trình

 1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua hàng tại PALTAL.com.vn
 2. Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá, không kèm các chương trình ưu đãi khác.
 3. Quy định chương trình:
  + Khách hàng mua sản phẩm nằm trong chương trình, trong thời gian diễn ra chương trình, nhận được ưu đãi như sau: 
  + Mua 01 SP: Tặng 01 Quần chip Kháng khuẩn
  + Mua 02 SP: Tặng 03 Quần chip Kháng khuẩn
  + Mua 03 SP: Tặng 05 Quần chip Kháng khuẩn
  + Mua 04 SP: Tặng 07 Quần chip Kháng khuẩn
  + Mua 05 SP: Tặng 10 Quần chip Kháng khuẩn
  + Mua trên 05+ SP: Tặng số lượng Quần chip Kháng khuẩn x2 lần số lượng sản phẩm nguyên giá trong đơn hàng.

  Áp dụng tất cả sản phẩm: Áo khoác, Bộ Mặc Nhà, Áo ngủ…trừ quần lót, áo lá…sản phẩm có giá nguyên từ 350.000đ trở lên:

  + Sản phẩm áp dụng theo danh sách quy định, Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung có quyền thay đổi danh sách sản phẩm bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.

 4. Quy định khác: Trường hợp phát sinh nằm ngoài Thể lệ chương trình, quyết định của Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung là quyết định cuối cùng.

Hỗ trợ & liên hệ Tư vấn viên:

Tổng đài: 1900.63.63.09
Hotline: 0928.888.858 - 0944.85.1818