Thể lệ chương trình

 1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua hàng tại PALTAL.com.vn
 2. Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá, không kèm các chương trình ưu đãi khác.
 3. Quy định chương trình:
  + Người tham gia chương trình, có đơn hàng thành công, trong đó: mỗi sản phẩm nguyên sẽ được tặng kèm Ngôi Sao PALTAL theo số lượng quy định, và được tặng thêm Ngôi Sao PALTAL theo giá trị đơn hàng nguyên theo quy định như sau:+ Quý khách tham gia chương trình, tích lũy Ngôi Sao PALTAL và có thể dùng Ngôi Sao PALTAL để đổi Quà tặng, tùy theo thời điểm, quà tặng sẽ được công bố theo quy định của Ban tổ chức.

  Danh sách quà tặng được thông báo tại trang chi tiết của chương trình tại website PALTAL.com.vn.
  Danh sách quà tặng áp dụng từ ngày 30.08.2019 như sau:

  + Sản phẩm áp dụng theo danh sách quy định, Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung có quyền thay đổi danh sách sản phẩm, danh sách quà tặng bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.

  + Chi tiết số lượng Ngôi Sao PALTAL tích lũy, lịch sử đổi quà…., khách hàng có thể xem chi tiết tại trang Ngôi Sao PALTAL trong mục Tài khoản của mình: https://paltal.com.vn/tai-khoan/ngoi-sao-paltal

  + Số lượng Ngôi Sao PALTAL sẽ được Nhân viên phụ trách điều chỉnh (nếu có) theo giá trị thực tế của đơn hàng, sản phẩm, số lần đổi quà tặng…và sẽ được ghi chú rõ ràng trong mục Lịch sử Ngôi Sao PALTAL, tại trang Tài khoản của Bạn.

 4. Quy định khác: Trường hợp phát sinh nằm ngoài Thể lệ chương trình, quyết định của Ban tổ chức – Công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung là quyết định cuối cùng.

Hỗ trợ & liên hệ Tư vấn viên:

Tổng đài: 1900.63.63.09
Hotline: 0928.888.858 - 0944.85.1818